Actualització de les Taxes de l’any 2017

    Finalment amb la publicació del BOE en el dia 28/06/17 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017 i que en l’article 64, contempla l’actualització de les taxes, els comuniquem el seguent:
  • A partir de les 00:00h del dia 29 de juny, podran adquirir les taxes amb els imports nous des de la Seu Electrònica de la Direcció general de trànsit.
  • En relació a les taxes d’anys anteriors es podran suplementar exclusivament en les Prefectures. En la Caixa de la Prefectura de Barcelona els facilitarem un 791 en blanc per poder abonar les diferències.
  1. Es presentaran en una carpeta en la finestreta 40, el 791 validat amb les taxes a suplementar, si pot ser amb codi de barres i amb un màxim de 25 taxes per 791.
  2. Durant l’horari de finestreta, 8,30h a 10h, es suplementará un màxim de 3 taxes.