HISTÒRIA

L’Associació Catalana de Centres de Reconeixements d’Aspirants i Titulars de Permisos de Conducció, posteriorment Associació Catalana de Centres de Reconeixements Mèdics, , es va inscriure el 2 de Desembre de 1983, amb el número 08/135-C; passats 20 dies en compliment de l’imperatiu legal, respecte al tractament del procediment administratiu dels Estatuts de les Associacions Empresarials que es dipositen a l’IMAC; ja que els Estatuts es van presentar en data de 8 de Novembre i publicats en el DOGC el 30-XI-1983 (DOGC núm. 385).


Tot seguit, es transcriu la Memòria que a tipus d’Informe va redactar el 6 de Desembre de 1983 la Comissió Gestora de l’Associació Catalana de Centres de Reconeixements d’Aspirants i Titulars de Permisos de Conducció.