Junta Directiva

La Junta Directiva de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CENTRES DE RECONEIXEMENTS MÈDICS (que es revisa cada 4 anys), actualment està formada per:

PRESIDENT: Dr. Joan Serra i Jubal (Centre Mèdic Barberà de Barberà del Vallès)

SECRETARI: Sr. Josep Mª Chavarria i Martí (Centre Reconeixements Mèdics “Sant Pau” de Figueres), també es el delegat de l’associació a Girona.

TRESORER: Sr. Josep Macià i Calmet (Salut-7 de Manresa)

VOCALS: Sr. Fernando Revillas Ortega (Centre de Reconeixements del Conductor de Tortosa), delegat de l’associació a Tarragona.
Dr. Francesc Xavier Sanuy i Bescós, delegat de l’associació a Lleida.
Dr. David Gil i Bonhome (Meditrauma de Mataró.